Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych a także dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Interni Nowak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 50.

 

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

 

 

Kto ma Twoje dane?

Administratorem Twoich danych, jest Interni Nowak i Wspólnicy Spółka Jawna (dalej interni.pl) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Dobrego Pasterza 50, 30-416 Kraków. 

 

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz  skontaktować się z nami, mailem na adres sklep@interni.pl lub wysyłając list tradycyjny na adres: Sklep Interni.pl, ul. Lublańska 34, 30–476 Kraków z dopiskiem „ADO”. 

 

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie, podczas zakładania Twojego konta w sklepie interni.pl, a także później, w związku ze składaniem przez Ciebie zamówienia w naszym sklepie.

Twoje dane osobowe przekazują nam także podmioty trzecie, w sytuacji, kiedy chcesz się zarejestrować w naszym sklepie za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych Facebook lub Google +.

Na Twoją wyraźną prośbę i za Twoją zgodą serwis społecznościowy przekaże nam część Twoich danych dla potrzeb rejestracji w naszym serwisie. Dla dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie Twojego profilu o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu konta w taki sposób, będziesz mógł logować się do naszego sklepu za pomocą swojego konta w w/w serwisach społecznościowych.

 Ponadto twoje dane możemy mieć także w związku z zamówieniem przez Ciebie otrzymywania bezpłatnego newslettera.

 

Jakie dane zbieramy?

W celu realizacji umowy sprzedaży: Imię, Nazwisko, email, telefon, adres dostawy, adres w celu wystawienia faktury.

W celu związanym z wysyłką newslettera: email.

 

Po co mamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach: 

·        realizacji umowy sprzedaży zawartej poprzez złożenie zamówienia w naszym sklepie;

·        obsługi Twojego konta; 

·        kontaktowania się z Tobą, między innymi w celu realizacji umowy;

·        obsługi zwrotów i reklamacji;

·        analiz i badań jak korzystasz z usług świadczonych przez interni.pl; 

·        prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych; 

·        w celach marketingowych;

·        w celach archiwalnych; 

·        zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Interni.pl przetwarza Twoje dane:

1.  ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy  zawartej z Tobą, (art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

2.  ponieważ przepisy prawa wymagają tego dla celów podatkowych i  rachunkowych, w tym na podstawie art. 86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy  o rachunkowości. 

3.  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym  jest:

·        umożliwienia Ci udziału w naszych promocjach, 

·        prowadzenie analiz jak korzystasz z naszego sklepu interni.pl w celu ulepszenia usług i jakości przekazywanych Ci informacji, 

·        chęć przedstawienia Ci informacji o charakterze marketingowym, które mogą Cię zainteresować, 

·        prowadzenie postępowań sądowych lub administracyjnych, których interni.pl może być stroną; 

·        przechowanie Twoich danych dla celów archiwalnych; 

·        umożliwienie interni.pl rozliczenia się z wykonania obowiązków wynikających z przepisów  prawa, 

4.  na podstawie Twojej zgody, interni.pl przetwarza Twoje dane osobowe w celu:  

·        zapisywania danych w plikach cookies;  

·        wysyłki newslettera;

 

Jeśli udzieliłeś interni.pl zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w każdym momencie poprzez sposób, w jak jej udzieliłeś.

W przypadku newslettera poprzez kliknięcie linku w każdej wysłanej wiadomości newsletter lub skorzystanie ze strony: https://www.interni.pl/newsletter.php.

Szczegóły dotyczące polityki cookies są opisane części „Polityka wykorzystywania plików Cookies oraz obrazów Webbeacons” w dalszej części niniejszego dokumentu.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co powoduje, że w związku z miedzy innymi wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian oraz wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami, mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania używanych przez nas systemów informatycznych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych (oznaczonych gwiazdką w formularzu zakupowym) jest obowiązkowe jako warunek realizacji umowy sprzedaży. Jeśli nie podasz tych danych, nie będzie możliwe przyjęcie Twojego zamówienia, a zarazem realizacja umowy sprzedaży z nim związanej.

Podanie adresu email przy zamówieniu usługi newsletter jest obowiązkowe jako warunek jego wysyłki. Jeżeli nie podasz adresu email nie będzie możliwa realizacji usług newsletter.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest  dobrowolne.  

 

Jakie są Twoje uprawnienia?

Możesz żądać od nas:

·        informacji o tym w jakim zakresie i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane oraz poprosić nas o kopię Twoich danych osobowych;

·        sprostowania Twoich danych (jeśli mają błędy lub jeśli się zmieniły);

·        usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz abyśmy zaprzestali przetwarzania lub przetwarzali Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie);

·        przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

 

W przypadku chęci skorzystania ze swoich uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem mailem na adres sklep@interni.pl lub wysyłając list tradycyjny na adres: Sklep Interni.pl, ul. Dobrego Pasterza 50, 30–416 Kraków z dopiskiem „ADO”

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez interni.pl do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Czy udostępniamy Twoje dane?

Interni.pl może udostępnić Twoje dane osobowe swoim partnerom logistycznym (głownie firmom kurierskim) oraz technologicznym (głownie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop, oprogramowania z którego korzystamy).

Jeżeli wybrałeś formę płatności elektronicznej lub kartowej na stronie interni.pl, Twoje dane zostaną przekazane firmie obsługującej płatności elektroniczne dla interni.pl w celu realizacji tej płatności.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę Twój adres email może zostać przekazany naszym partnerom wyłącznie w celu zbierania opinii o sklepie interni.pl i/lub o produktach.

Czasami będziemy także zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, np. walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji umowy sprzedaży zawartej z Tobą, a także – po jej zakończeniu w celach:

·        dochodzenia roszczeń (głownie reklamacji) związanych z  realizacją umowy;

·        podatkowych i rachunkowych;  

·        zapobiegania nadużyciom i oszustwom; 

·        archiwalnych; 

·        prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych przez okres trwania takich postępowań; 

·        rozliczalności przez okres, w którym interni.pl jest zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w celu umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia realizacji zamówienia.

Twoje dane, które posiadamy w celach marketingowych przechowujemy przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody; 

 

Czy przekazujemy Twoje dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w  oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony  danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

 

Czy korzystamy z automatycznego profilowania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w formie tzw. profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie przez interni.pl polega na obserwacji Twojego zachowania w sklepie, głownie jakimi produktami jesteś zainteresowany. Robimy to aby móc przypomnieć ci o porzuconym koszyku, lub zaoferować inne podobne produkty, lub zaoferować ci oferty specjalne za spersonalizowanej reklamy emitowanej za pomocą sieci reklamowych, adwords, adSense i Facebook Ads.

Więcej informacji o sieciach reklamowych, z których korzystamy oraz jak nie otrzymywać spersonalizowanych reklam znajdziesz w części „Polityka wykorzystywania plików Cookies oraz obrazów Webbeacons”, którą znajdziesz poniżej.

 

 

 

Polityka wykorzystywania plików Cookies oraz obrazów Webbeacons 

 

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza Interni Nowak i Wspólnicy Spółka Jawna, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Web beacon – niewielkie obrazy elektroniczne, zwane także jednopikselowymi obrazami gif — które umożliwiają liczenie użytkowników odwiedzających określone strony.
 6. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie interni.pl.
 7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies i Webbeacons

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych
   • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne oraz pliki i Webbeacons w następujących celach:
  1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
   • Google Analytics [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA] 
  2. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   • Google AdSense [administrator: Google LLC z siedzibą w USA]
   • Google AdWords [administrator: Google LLC z siedzibą w USA]
   • Google Shopping [administrator: Google LLC z siedzibą w USA]
   • Facebook.com [administrator: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  3. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
   • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • Google [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]
  4. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • plus.google.com [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]
   • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  5. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
   • Google Shopping [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.      Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.      Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.      Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Możliwości wyłączenia reklamy spersonalizowanej opartej na cookies i webbacons

1.      Interni.pl korzysta z usług sieci reklamowych o których mowa w punkcie III.2.b powyżej.

2.      Informacje o możliwości rezygnacji z wyświetlania spersonalizowanych reklam dostępnę na stronach:

·        dla usług Google: https://adssettings.google.pl/

·        dla usług Facebook na stronie https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences

 

Wersja 2.0

2018-05-20

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie twoich danych w postaci plików cookies lub podobnych technologii przez Interni.pl oraz jej partnerów, prosimy o opuszczenie strony.
Zgadzam się
pixel